Alltid på vakt for deg

VÅR FAGLIGHET. DIN BESKYTTELSE.

Våre advokater

Vi yter forsvarerbistand til enkeltpersoner i saker som gjelder straff. Vi påtar oss videre prosedyreoppdrag i saker
som gjelder gyldigheten av offentlige inngrep, utredningsoppdrag, samt generell sivilprosess på enkelte utvalgte områder.

Nils Christian Nordhus (H)

advokat MNA

Ann Helen Aarø

advokat MNA

Marit Vik

advokat MNA

Magnus A. Nordhus

advokat MNA

Mads Harlem

ADVOKAT MNA
SPESIALRÅDGIVER FOLKERETT

Vi er uredde, uavhengige og hardtarbeidende. Våre klienters interesser er
alltid rettesnoren for vårt arbeid. Vi har en høy faglig og etisk standard. Målet
er best mulig resultat for de mennesker vi bistår. Firmaet har mangeårig og
bred erfaring
med straffesaker og prosedyre.

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Lyst til å lese mer? Se flere artikler her.