Skip to main content

Alltid på vakt for deg

VÅR FAGLIGHET. DIN BESKYTTELSE.

Våre advokater

Nordhus & Aarø består av prosedyreadvokater. Jevnlig er vi i tingrett og lagmannsrett, og vi bistår i domstoler i hele Norge. Èn av advokatene har møterett for Høyesterett.

Nordhus & Aarø arbeider med alle straffesakstyper og prosedyre i sivile saker. Enkelte av advokatene arbeider hovedsakelig som forsvarsadvokater, og andre arbeider både som forsvarer, bistandsadvokat og med sivile saker. Vi bistår våre klienter under politiets etterforskning, ved iretteføring i domstolene, men vi påtar oss i tillegg oppdrag med å utrede spørsmål innen strafferett og straffeprosess. Vi har også oppdrag i internasjonale straffesaker og vi bistår klienter med straffesaker i utlandet.

Nordhus & Aarø arbeider med internasjonale menneskerettigheter, EU- og EØS-rett, folkerett og humanitærrett.

Nils Christian Nordhus (H)

advokat

Ann Helen Aarø

advokat

Magnus A. Nordhus

advokat

Mads Harlem

ADVOKAT
SPESIALRÅDGIVER FOLKERETT

Marit Vik

advokat

Vi bistår med prosedyre, rådgivning og utredning.

Nordhus & Aarø arbeider med barnevernssaker, barnefordelingstvister, arbeidsrett, utlendingsrett, forvaltningsrett, likestillings- og diskrimineringsrett, foreningsrett, kontraktsrett og generell bistand i sivile saker.

Høyt faglig og etisk nivå kjennetegner vårt arbeid. Vi er uavhengige og uredde. Vi ser menneskene.