Skip to main content

Pressemelding fra Nordhus & Aarø, 5.2.2021, Tiltale for deltakelse i ISIL – hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen.
Tiltalte bekrefter hovedtrekk av handlingene tiltalen bygger på at hun gjorde, men hun erkjenner ikke straffeskyld.
Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltakelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes.
Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL.
Særlig grunnet karakteren av hva tiltalte opplevde i Syria, er det krevende, men nødvendig, for henne å forklare seg. Hun har forklart seg for pst og hun vil avgi forklaring også for Oslo tingrett.
Tiltalte er mor til to mindreårige barn og hun håper at pressen i videre omtale av saken fortsetter å ta hensyn til det behov og den rett barna har til skjerming.

Leave a Reply