Aktuelt

05.02.2021

Tiltalte bekrefter hovedtrekk av handlingene tiltalen bygger på at hun gjorde, men hun erkjenner ikke straffeskyld.
Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltakelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes.

20.01.2021

Hvis mulig setter vi opp videomøter med våre klienter. Hvis nødvendig tar vi imot besøkende i våre lokaler og følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler. Vi ber om forståelse for at alle er ansvarlig for å holde avstand til hverandre, sørge for god håndhygiene før og etter samtale hos oss, gi tidlig beskjed ved forkjølelsessymptomer eller opphold i utlandet. Våre klienters og ansattes sikkerhet og helse har høyeste prioritet!