Kompetanse

Vi er forsvarsadvokater, bistandsadvokater, og vi tar barnetvister og saker om barnevern. Vi bistår i sivile tvister og i saker om menneskerettigheter og folkerett. Vårt firma tar prosedyre, rådgivning og utredningsoppdrag.

Straffesaker

– forsvarer i alle typer straffesaker
– bistandsadvokat

Barnevern

– bekymringsmeldinger
– barnefordeling
– samvær
– omsorgsovertakelse

Barnesaker

– foreldreansvar
– daglig omsorg, fast bosted
– samvær

Arbeidsrett

– opprettelse og avslutning av arbeidsforhold
– varslingssaker
– arbeidsmiljø
– bistand i tvistesaker om oppsigelse/avskjed

Likestillings og diskrimineringsrett

– veiledning i saker om tilrettelegging
– bistand i klagesaker for diskrimineringsnemnda
– bistand i tvistesaker om oppreisning/erstatning

Utlendingsrett

– veiledning til søkere og arbeidsgivere
– bistand i klagesaker
– prosessoppdrag for domstolene

Kontraktsrett

– generell rådgivning
– bistand ved kontraktsbrudd

Prosedyre

Advokater som jobber med straffesaker

Nils Christian Nordhus (H)

advokat MNA

Ann Helen Aarø

advokat MNA

Marit Vik

advokat MNA

Magnus A. Nordhus

advokat MNA

Kristine H. Landheim

advokat MNA

Mads Harlem

advokat MNA
Spesialrådgiver folkerett

Advokater som jobber med barnevern

Marit Vik

advokat MNA

Kristine H. Landheim

advokat MNA

Mads Harlem

advokat MNA
Spesialrådgiver folkerett

Advokater som jobber med barnesaker

Marit Vik

advokat MNA

Kristine H. Landheim

advokat MNA

Mads Harlem

advokat MNA
Spesialrådgiver folkerett

Advokater som jobber med arbeidsrett

Ann Helen Aarø

advokat MNA

Marit Vik

advokat MNA

Kristine H. Landheim

advokat MNA

Advokater som jobber med likestillings og diskrimineringsrett

Ann Helen Aarø

advokat MNA

Marit Vik

advokat MNA

Mads Harlem

advokat MNA
Spesialrådgiver folkerett

Advokater som jobber med utlendingsrett

Marit Vik

advokat MNA

Mads Harlem

advokat MNA
Spesialrådgiver folkerett

Advokater som jobber med kontraktsrett

Ann Helen Aarø

advokat MNA

Marit Vik

advokat MNA