Mads Harlem

ADVOKAT MNA
SPESIALRÅDGIVER FOLKERETT

Kontaktinformasjon

Mads Harlem er advokat.

Mads påtar seg rådgivnings- og samfunnskontaktoppdrag innen internasjonal humanitærrett, folkerett, kommunikasjon og politisk påvirkning. Mads har tidligere hatt flere leder- og rådgivningsroller i Røde Kors, i tillegg til at han i en periode var avdelingsleder og assisterende likestillings- og diskrimineringsombud i staten. Mads har også flere verv og publikasjoner.

Mads påtar seg også oppdrag i saker som gjelder utlendingsrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Mads har vært leder for fagutvalget ICJ-Norge innen flyktning- og humanitærrett. I dag er han medlem av tilsynsrådet for utlendingsinternatet Trandum.

Mads tar også på seg oppdrag innen velferdsrett, helserett, husleierett, erstatningsrett, samt saker om diskriminering og likestilling, i tillegg til å bistå klienter i spørsmål som gjelder straffgjennomføringsrett. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker. Mads er flytende i engelsk skriftlig og muntlig.

Last ned CV

ARBEID

 • Rådgiver folkerett og samfunnskontakt, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nordhus & Aarø, fra 2020
 • Rådgiver folkerett, samfunnskontakt, advokatfirmaet Nordhus & Aarø, sak om repatriering av kvinne og to barn fra Syria, 2019
 • Avdelingsleder, assisterende ombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2018-2019
 • Leder enhet for Humanitære verdier og folkerett/leder av Politikk og folkerettsseksjonen, fungerende avdelingsdirektør Kommunikasjon- og markedsavdelingen, Røde Kors, 2012-2018
 • Personlig rådgiver for Independent Monitor Midtøsten Pær Stenback (2010-2014) og Robert Tickner (2016 – 2018), 2010-2018
 • Leder av Folkerettsseksjonen, Røde Kors, 2007-2012
 • Juridisk rådgiver (deltid/heltid), Røde Kors, 2002-2007
 • Juridisk rådgiver Oslo kommune, byrådavdelingen for næring og byutvikling og Plan- og bygningetaten, 1999-2005

UTDANNING

 • Master i rettsvitenskap, UiO, 2000
 • Sjefskurset ved Forsvarets høgskole, 2014

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

 • Case Matrix User Manual (French), 2008-2009
 • The New Norwegian Act on the Electoral System, “Morgenbladet” Fees on Purchase of Property in Norway, “Økonomisk Rapport”, 2001
 • Examination paper on article 3 (torture) in the European Convention on Human Rights. Published by the Institute of Human Rights in Oslo, 1994

ANNET

 • Underviser, veileder, sensor ved Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Oslo i krigens folkerett og internasjonale menneskerettigheter
 • Behov for norsk lovregulering av sikkerhetsinternering, Ginni Wiik & Mads Harlem, Tidsskrift for Strafferett 01/2015
 • Straffelovkommisjonens forslag til nytt kapittel 16 om krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, Mads Harlem, Tidsskrift for strafferett 02/2003
 • Hvorfor vil ikke Norge følge vedtektene til Den internasjonale straffedomstol?  Harlem, Mads Kritisk Juss. 2001 s. 209

VERV

 • Medlem av tilsynsrådet for utlendingsinternatet Trandum, fra august 2020
 • Leder fagutvalget ICJ-Norge flyktning- og humanitærrett, 2019
 • Jurymedlem Kulturdepartementets menneskerettighetspris kortfilm, 2013 – 2019
 • Nestleder i bydelsutvalget St. Hanshaugen, 2003 -2007
 • Leder av BU-forum St. Hanshaugen, 2004 – 2007
 • Leder Byutviklingskomiteen St Hanshaugen, 1999-2003
 • Leder Bydelsutvalgsgruppen til Arbeiderpartiet, 1998-2007
 • Bydelsutvalgsrepresentant St. Hanshaugen/Ullevål, 1996 – 2007
 • Leder av delegasjonen fra ELSA til FN sesjon om opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen
 • Medlem av Den norske advokatforening

SPRÅK

 • Norsk, morsmål
 • Engelsk, muntlig og skriftlig, flytende

KOMPETANSE

 • Strafferett
 • Barnevern
 • Barnesaker
 • Likestillings og diskrimineringsrett
 • Utlendingsrett