Marit Vik

ADVOKAT MNA

Kontaktinformasjon

Marit Vik er en etablert advokat med omfattende og variert prosedyreerfaring.

Marit bistår i saker om foreldrekonflikter og barnevern, i saker om vergemål og i saker for kontrollkommisjonen. Marit er også mangeårig foreningsadvokat og bistår forbund og enkeltpersoner i spørsmål som gjelder kontraktsrett, opphavsrett, foreningsrett og arbeidsrett.

Marit opptrer jevnlig som forsvarer og bistandsadvokat. En betydelig del av Marits portefølje er ordinært straffesaksarbeid, men Marit tar også på seg rådgivnings- og prosessoppdrag innen forvaltningsrett, straffegjennomføring, utlendingsrett, folkerett og internasjonal rett, herunder krigsforbrytersaker og menneskerettigheter.

Marit har tidligere hatt ulike juridiske rådgiverstillinger stillinger i bl.a. Norsk senter for menneskerettigheter, Norsk folkehjelp, FN, UDI og Amnesty International. Marit er flytende i engelsk og fransk skriftlig og muntlig.

Last ned CV

ARBEID

 • Advokat, Advokatfirmaet Nordhus & Aarø, fra 2019
 • Advokat, Dejure Advokat Marit Vik/Advokatforum/Dramatikerforbundet, 2018-2019
 • Advokat/advokatfullmektig, Vive Advokater AS, 2015-2017
 • Juridisk rådgiver, Norsk Folkehjelp, Au Pair Center, 2013-2014
 • Juridisk rådgiver, Norske Filmregissører, Filmens hus, 2011-2015
 • Juridisk rådgiver/programkooridinator, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, ICC Legal Tools Program, 2006-2013
 • Juridisk rådgiver, UDI, 2005
 • Rådgiver menneskerettighetsspørsmål, Amnesty International, Norge, 1994-1995
 • Forskningsassistent for lagdommer Hanne Sophie Greve- og hennes studie av Opstina Prijedor (Bosnia) – Rapport til FNs Krigsforbryterkomisssjon for det tidligere Yugoslavia. Norsk senter for menneskerettigheter, 1994
 • Juridisk konsulent, United Nations War Crimes Commission for the former Yugoslavia, Geneva, Switzerland, 1993-1994

UTDANNING

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2005
 • Cand. Mag, mellomfag statsvitenskap, 1993-1998

VERV

 • Styremedlem, Norsk forening for Juss og EDB, 2019
 • Styremedlem, Friends of Sierra Leone, slvenner.com, 2013-2015
 • Member of the Editorial Committee of Nordic Journal of Human Rights, 2010-2013
 • Sensor, veileder, UiO, Juridisk fakultet, 2017-2019

PUBLIKASJONER

 • Case Matrix User Manual (French), 2008-2009
 • The New Norwegian Act on the Electoral System, “Morgenbladet” Fees on Purchase of Property in Norway, “Økonomisk Rapport”, 2001
 • Examination paper on article 3 (torture) in the European Convention on Human Rights. Published by the Institute of Human Rights in Oslo, 1994

SPRÅK

 • Norsk – morsmål
 • Engelsk – flytende
 • Fransk – flytende

KOMPETANSE

 • Strafferett
 • Barnevern
 • Barnesaker
 • Arbeidsrett
 • Likestillings og diskrimineringsrett
 • Utlendingsrett
 • Kontraktsrett