Om oss

Nordhus & Aarø ble etablert 1. januar 2013 og består i dag av fire advokater, to advokatfullmektiger og to administrativt ansatte. Våre kontorer er i Oslo.

Advokatfirmaet Nordhus & Aarø

Nordhus & Aarø består av prosedyreadvokater. Jevnlig er vi i tingrett og lagmannsrett, og vi bistår i domstoler i hele Norge. Èn av advokatene har møterett for Høyesterett.

Nordhus & Aarø arbeider med alle straffesakstyper. Enkelte av advokatene arbeider hovedsakelig som forsvarsadvokat, og andre arbeider både som forsvarer og bistandsadvokat. Vi bistår våre klienter under politiets etterforskning, ved iretteføring i domstolene, men vi påtar oss i tillegg oppdrag med å utrede spørsmål innen strafferett og straffeprosess. Vi har også oppdrag i internasjonale straffesaker og vi bistår klienter med straffesaker i utlandet.

Nordhus & Aarø arbeider med internasjonale menneskerettigheter, EU- og EØS-rett, folkerett og humanitærrett. Vi bistår med prosedyre, rådgivning og utredning.

Nordhus & Aarø arbeider med barnevernssaker, barnefordelingstvister, arbeidsrett, utlendingsrett, forvaltningsrett, likestillings- og diskrimineringsrett, foreningsrett, kontraktsrett og generell bistand i sivile saker. Vi bistår med prosedyre, rådgivning og utredning.

Høyt faglig og etisk nivå kjennetegner vårt arbeid. Vi er uavhengige og uredde. Vi ser menneskene.

Vår kompetanse:

Forsvarsadvokat og bistandsadvokat
Barnevernssaker og barnesaker
Sivile saker
Prosedyre, rådgivning og utredning