Susanne Lemmingson

ADMINISTRASJON

Kontaktinformasjon

Susanne Lemmingson er administrasjonsmedarbeider i deltid med ansvar for arkiv og arkiveringssystemer, hjemmeside, oppfølging av leverandører og annen driftsstøtte. Hun bistår advokatene i kontakt med ulike aktører, behandlingsinstitusjoner og sakkyndige, og systematisering av dokumenter. I tillegg deler hun resepsjonsansvar med Stian.

Susanne er flytende i tysk og engelsk og bidrar til kommunikasjon og oversettelser til disse språk ved behov.

Last ned CV

ARBEID

  • Administrasjonsmedarbeider deltid Advokatfirmaet Nordhus & Aarø , fra 2017
  • Prosjektleder og prosjektmedarbeider i friluftsorganisasjoner, 2016
  • Patentadministrator i tyske og norske patentfirmaer, 1987-2014
  • Trainee Mercedes Benz konsernadministrasjon, Tyskland, 1986-1987

UTDANNING

  • PRINCE2 Foundation – Certificate in Project Management, Metier OEC, 2016
  • Tolk og oversetter, Dolmetscherinstitut Stuttgart, Tyskland, 1982-1986

SPRÅK

  • Tysk, morsmål
  • Norsk, flytende
  • Engelsk, flytende
  • Spansk, muntlig og skriftlig, meget gode kvalifikasjoner