Ann Helen Aarø

ADVOKAT MNA

Kontaktinformasjon

Ann Helen Aarø er en etablert advokat med mangeårig prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker.

Helen opptrer både som forsvarer og bistandsadvokat. Helens erfaring spenner over et bredt spekter av straffesaker. Helen er medlem av advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. For Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett er hun antatt som fast bistandsadvokat.

Helen påtar seg oppdrag innen arbeidsrett, personvernrett, likestillings- og diskrimineringsjuss, arv og skifte, tingsrett og kontraktsrett. Helen har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Wiersholm og hun har vært leder for juridisk avdeling i likestillings- og diskrimineringsombudet.

Helen tar i tillegg juridiske utredningsoppdrag. Tidligere har utgitt èn vitenskapelig publikasjon innen personvernretten, i tillegg til flere andre publikasjoner.

Last ned CV

ARBEID

 • Advokat, Advokatfirmaet Nordhus & Aarø, fra 2013
 • Advokat, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, 2007–2012
 • Leder juridisk avdeling, Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2006-2007
 • Fagsjef rettshjelp, juridisk rådgiver, Senter mot etnisk diskriminering, 2001-2005
 • Advokat/advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech, 1998-2001
 • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, 1995-1996
 • Juridisk konsulent, Datatilsynet, 1993-1995

UTDANNING

 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1997
  Særavhandling «Arbeidstakers rett til personvern»

ANNET

 • Veileder og sensor masteroppgaver, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen
 • Kritisk Juss 04/08 Offentlig diskriminering – en vanskelig men nødvendig debatt? Kritisk Juss 04/2006 Testing som bevis i saker om diskriminering. Kritisk Juss 01/2006 Nytt Likestillings- og diskrimineringsombud.
 • Equal right to justice, artikkel, Metropoliskonferansen, Toronto 2005
 • Bidragsyter, Infomediarett, Wiersholm, Mellbye & Bech, 2002
 • Nasjonal representant i EUs faste nettverk for nasjonale ikke-diskrimineringsinstitusjoner, 2004 -2007

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

 • Henry (ed.), International Privacy, Publicity and Personality Laws (London: Butterworths, 2001), pp. 333–346 (co-author: Lee A. Bygrave)

VERV

 • Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, 2018 –
 • Fast bistandsadvokat for Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett, 2018 –
 • Advokatforeningens representantskap (vara), 2012 – 2016
 • Styremedlem CARE Norge, 2009-2012
 • Medlem av Teknologirådets ekspertgruppe «Offentlige tjenester på nett», 2005-2006
 • Nasjonal representant i EUs nettverk for nasjonale ikke-diskrimineringsinstitusjoner, 2004 -2007
 • Medlem Kommunal- og regionaldepartementets utvalg «Organisering av det statlige integreringsarbeidet», 2001

SPRÅK

 • Norsk, morsmål
 • Engelsk, muntlig og skriftlig, meget gode kvalifikasjoner

KOMPETANSE

 • Strafferett
 • Arbeidsrett
 • Likestillings og diskrimineringsrett
 • Kontraktsrett