Magnus A. Nordhus

ADVOKAT MNA

Kontaktinformasjon

Magnus A. Nordhus er en advokat med betydelig erfaring innen prosedyre i straffesaker og sivile saker.

Magnus påtar seg forsvareroppdrag i straffesaker, prosessoppdrag i sivile saker og utredningsoppdrag. Saker som gjelder strafferett, straffeprosess, internasjonal rett, herunder menneskerettigheter, forvaltningsrett og foreningsrett er i hovedsak de områdene Magnus arbeider med. I tillegg til prosedyre i domstolen bidrar Magnus jevnlig med utredning av rettsspørsmål i omfattende og komplekse saker, gjerne ved komparative studier fra andre lands rett.

I 2019 og 2020 har han gitt ut to vitenskapelige publikasjoner. Magnus har, i tillegg til jus, utdanning innen medisin og realfag. Magnus er flytende i engelsk skriftlig og muntlig, og har meget gode skriftlige og muntlige kvalifikasjoner i tysk.

Last ned CV

ARBEID

 • Advokat, Advokatfirmaet Nordhus & Aarø, fra 2013
 • Rettslig medhjelper, sivile prosessoppdrag, 2012

UTDANNING

 • Profesjonsstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2011
  Masteroppgave (60 stp): Straffutmålingens hensyn: En innledende studie av Høyesteretts bruk av hensyn ved straffutmåling i perioden 2000-2011.
 • Profesjonsstudiet i medisin, UiO, 1999-2004
 • Realfag, Universitetet i Bergen, 1997-1998

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

 • Vergemålsmyndighetens og vergens kompetanse til å avhende den faste eiendommen til hjelpetrengende som ikke er fratatt sin rettslige handleevne, Lov og Rett, vol. 58, nr. 4, 2019, s. 216-231.
 • Straffelovgivningens betydning for politiets kompetanse til å anvende provokasjon, Tidsskrift for strafferett, årgang 20, nr. 2, 2020, s. 156-180.

VERV

 • Medlem av Den norske advokatforening

SPRÅK

 • Norsk, morsmål
 • Engelsk, muntlig og skriftlig, flytende
 • Tysk, muntlig og skriftlig, meget gode kunnskaper

KOMPETANSE

 • Strafferett