Nils Christian Nordhus (H)

ADVOKAT MNA

Kontaktinformasjon

E-post ncn@nordhus-aaro.no
Mobil +47 959 25 325
Faks 22 41 63 19

Nils Christian arbeider hovedsakelig som forsvarer, og tar alle straffesakstyper i Norge. Foruten prosedyre som fag, er Nils Christians hovedinteresse saker som involverer rettspsykiatri, forvaring, forbrytelseskategorier med et internasjonalt tilsnitt og saker med et omfattende og komplekst bevisbilde.

Nils Christian bistår også klienter i internasjonale straffesaker, og har et par faste samarbeidende advokater i enkelte land.

Nils Christian påtar seg også flere andre typer advokat- og rådgivningsoppdrag. Innimellom opptrer han som prosessfullmektig i sivile saker for domstolene, og undertiden bistår han klienter i utlandet i spørsmål som krever dialog og samarbeid med norske eller andre lands myndigheter og samarbeidende aktører.

Last ned CV

ARBEID

 • Advokat, Advokatfirmaet Nordhus & Aarø fra, 2013
 • Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, 2006–2012

UTDANNING

 • Master i rettsvitenskap, UiB, 2006
  Masteroppgave: Medvirkningsansvarets periferi
 • Møterett for Høyesterett, 2017

ANNET

 • Veileder og sensor for masteroppgaver i strafferett ved UiO, fra 2008
 • Dommer for ELSA Bergens prosedyrekonkurranse, 2020
 • Foredragsholder, debattdeltaker
 • Ekstern omtale: DN Magasinet 20.01.2020, BT Magasinet 30.01.2020, A-Magasinet 07.02.2020

SPRÅK

 • Norsk, morsmål
 • Engelsk, muntlig og skriftlig, flytende
 • Tysk, muntlig og skriftlig, gode kvalifikasjoner

VERV

 • Medlem av Den norske advokatforening

KOMPETANSE

 • Strafferett
 • Prosedyre
 • Rådgivning